Tetra Endüstriyel ve Teknik Sistemler A.S.
 
   Çalışma Alanlarımız    |    Referanslar    |    Teknik Servis ve Destek    |    Firma Profili
Prosesinizi Kontrol Altında Tutun...
 
Çalışma Alanlarımız
Portatif TOK Ölçüm Cihazı
(EN12619 ve EN13526) Standardına Uygun

Bacada TOK Ölçümü
Bataryalı, Isıtmalı FID, Sıfır ve Span Gazları ile beraber Isıtmalı Prob ve Hat
Detaylı bilgi için tıklayınız

Hava Kalitesi Numune Alma (Örnekleme) ve Ölçüm Cihazları
SO2, PM10, PM2.5, NOx, CO, O3, BTEX, THC, PAH,

Hava kirliliğini önlemenin en önemli kriterlerinden biri de kirletici kaynakların tespiti, denetimi ve hava kalitesinin sürekli izlenmesidir. Bu çerçevede özellikle gelişmiş ülkelerde mobil hava kalitesi ölçüm istasyon ağları bu amaca hizmet etmektedir. Bir mobil hava kalitesi istasyonu genel olarak şu parçalardan oluşur: 
Meteorolojik sensörler (rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava sıcaklığı, bağıl nem, solar radyasyon, basınç vb.)
Kalibrasyon sistemi: (kalibratörler, sıfır hava kaynağı ve kalibrasyon gazları)
Veri iletişimini sağlamak amacıyla lokal PC?ye bağlı veri kayıt sistemi.
Uzaktan kontrol için modem ve telefon bağlantısı
İzleme ve konumlandırma için GPS sistemi
Klima sistemi Bir mobil hava kalitesi istasyonunda ölçülen parametreleri ise şu başlıklar altında toplayabiliriz:
Emisyon ve imisyon ölçümleri (SO2, NOx - NO2 -NO, CO,CO2, O3, vb)
Toz partikül (PM10-PM2.5-PM1) ölçümleri,
VOC), gaz ölçümleri,
 Sistemler için tıklayınız

ANALİZÖR BAKIM-ONARIM-KALİBRASYON İŞİ
TÜPRAŞ'ın 600 adet analizör bakım işi TETRA A.Ş.'de

Üretimde, sürekli ölçüm yapan cihazların verileri, ürünün kalitesini ve maliyeti direkt etkilemektedir. Doğru veri doğru üretimi ve dolayısıyla ürünü ortaya çıkartmaktadır. Analiz sonuçlarının doğruluğu, kullanılan cihazların düzenli bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılması ile mümkündür. Analizörlerin çok çeşitli olması ve her analizörün ayrı bir uzmanlık gerektiren bakım ve onarımları üreticileri zor durumda bırakabiliyor. Her analizörün servisini ve bakımını analizörün temin edildiği firmadan almak hem maliyetleri arttıran, hem zaman kaybına neden olan gereksiz bir külfet olabiliyor. Pek çok firmayla ve personelle çalışmak ve bu bakımları koordine etmek işletmeler için zaman kaybına da neden olmaktadır. Kimi zaman bu cihazların satıcılarının yetkili servisleri bulunmamakta ve cihazlar kullanılmaz bir şekilde beklemektedir. Tüpraş bu sorunu tüm analizörlerin bakım ve işletmelerini, servis konusunda uzman ve deneyimli tek bir taşeronla çözme yoluna gitti. 
Doğalgaz için Portatif Wobbe Index Analizörü
Wobbe index, Alt-Üst Isıl Değer, Özgül Ağırlık ve CARI ( yanma havası ihtiyacı indeksi ) ölçümleri için;


Ülkeler arası yapılan gaz taşımacılığının  en önemli etkisi;doğalgaz kalitesinde görülen dalgalanmadır. Gaz kalitesinin hızlı değişimi yakma tesislerindeki fırınlar ve kazanlarda aşağıdaki ciddi sorunlara yolaçabilir ;
-Kapasite düşüklüğü,
-Daha yüksek CO, NOx ve CxHy emisyonları,
-Kurum oluşumudan dolayı kirlenme,
-Ekipman arızası,
-Ürün kalitesindeki değişimler,
Bu sorunlar neticesinde olusan üretim kaybı maliyetin artmasına sebep olur.
Hobré tarafından geliştirilen HIGAS , yanmadan önce gazın kalitesini ölçer.15 saniye içerisinde ölçüm yapabilmesinin yanısıra kompakt yapılı olup,Portatif ve Sabit olarak iki çeşidi mevcuttur.

Detaylı bilgi için  tıklayınız

 

 
 
Basın Odası  |  Site Haritasi  |  İletişim  |  Gizilik Politikası