Tetra Endüstriyel ve Teknik Sistemler A.S.
 
   Çalışma Alanlarımız    |    Referanslar    |    Teknik Servis ve Destek    |    Firma Profili
Prosesinizi Kontrol Altında Tutun...
 
Çalışma Alanlarımız
Hava Kalitesi Numune Alma (Örnekleme) ve Ölçüm Cihazları
SO2, PM10, PM2.5, NOx, CO, O3, BTEX, THC, PAH,

Hava kirliliğini önlemenin en önemli kriterlerinden biri de kirletici kaynakların tespiti, denetimi ve hava kalitesinin sürekli izlenmesidir. Bu çerçevede özellikle gelişmiş ülkelerde mobil hava kalitesi ölçüm istasyon ağları bu amaca hizmet etmektedir. Bir mobil hava kalitesi istasyonu genel olarak şu parçalardan oluşur: 
Meteorolojik sensörler (rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava sıcaklığı, bağıl nem, solar radyasyon, basınç vb.)
Kalibrasyon sistemi: (kalibratörler, sıfır hava kaynağı ve kalibrasyon gazları)
Veri iletişimini sağlamak amacıyla lokal PC?ye bağlı veri kayıt sistemi.
Uzaktan kontrol için modem ve telefon bağlantısı
İzleme ve konumlandırma için GPS sistemi
Klima sistemi Bir mobil hava kalitesi istasyonunda ölçülen parametreleri ise şu başlıklar altında toplayabiliriz:
Emisyon ve imisyon ölçümleri (SO2, NOx - NO2 -NO, CO,CO2, O3, vb)
Toz partikül (PM10-PM2.5-PM1) ölçümleri,
VOC), gaz ölçümleri,
 Sistemler için tıklayınız

ANALİZÖR BAKIM-ONARIM-KALİBRASYON İŞİ
TÜPRAŞ'ın 600 adet analizör bakım işi TETRA A.Ş.'de

Üretimde, sürekli ölçüm yapan cihazların verileri, ürünün kalitesini ve maliyeti direkt etkilemektedir. Doğru veri doğru üretimi ve dolayısıyla ürünü ortaya çıkartmaktadır. Analiz sonuçlarının doğruluğu, kullanılan cihazların düzenli bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılması ile mümkündür. Analizörlerin çok çeşitli olması ve her analizörün ayrı bir uzmanlık gerektiren bakım ve onarımları üreticileri zor durumda bırakabiliyor. Her analizörün servisini ve bakımını analizörün temin edildiği firmadan almak hem maliyetleri arttıran, hem zaman kaybına neden olan gereksiz bir külfet olabiliyor. Pek çok firmayla ve personelle çalışmak ve bu bakımları koordine etmek işletmeler için zaman kaybına da neden olmaktadır. Kimi zaman bu cihazların satıcılarının yetkili servisleri bulunmamakta ve cihazlar kullanılmaz bir şekilde beklemektedir. Tüpraş bu sorunu tüm analizörlerin bakım ve işletmelerini, servis konusunda uzman ve deneyimli tek bir taşeronla çözme yoluna gitti. 
 
 
Basın Odası  |  Site Haritasi  |  İletişim  |  Gizilik Politikası