Cenal Elektrik için Su&Buhar Numune Alma ve On-Line Su Analiz Sisteminin kurulumu başarı ile tamamlandı.

Cenal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karabiga'da kurulan Termik Santralinde konusunda uzman ve deneyimli teknik ekibimiz tarafından 2 adet Su/Buhar Numune alma sistemi hazırlanıp ,devreye alınmıştır. Numune hazırlama sisteminin amacı, numunenin uygun sıcaklıkta ve doğru olarak analizinin yapılmasını sağlamaktır. Böylece analizörlerin uygunsuz şartlardan görebileceği zararlar önlenir, bakım ve servis maliyetleri azaltılır.

Enerji üretim tesislerinde su ve buhar kontrolünün amacı; devredeki kontaminasyonu minimize etmek,
böylece zararlı maddelerin oluşum riskini azaltmak ve korozyonu önlemektir.

Konusunda uzman ve deneyimli teknik ekibimiz tarafından 2 adet Su/Buhar Numune alma sistemi hazırlanıp , devreye alınmıştır. Numune hazırlama sisteminin amacı, numunenin uygun sıcaklıkta ve doğru olarak analizinin yapılmasını sağlamaktır. Böylece analizörlerin uygunsuz şartlardan görebileceği zararlar önlenir, bakım ve servis maliyetleri azaltılır.