Ağır Metal Örnekleme Sistemi

EPA METOT 29:2000 ve TS EN 14385:2004 standartlarına göre

Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında ağır metal örnekleme (Ag, As, Ba, Be, CdCoCrCuHgMnNi, P, PbSbSeTlZn)

Bazı Referanslarımız