Amonyak Analizörü

0 - 10 ppm ölçüm aralığı vardır.  Thermo Scientific Orion 2110 XP Amonyum Analizörü , kazandaki amonyum seviyesinin optimizasyonu ve kontrolü için sürekli, doğrudan , hassas ölçümler sağlar. Sadece Orion 2110 XP ,sonuçlar için kullanım kolaylığı ile yüksek saflıkta buhar üretimi esnasında işletme maliyetlerinin azaltılmasını sağlar.  Kondayset ve besleme suyunda optimizasyon ve kontrol için amonyum konsantrasyonundaki en hassas değişiklikleri gösterir. Stabil ve doğru ölçümlerle minimum bakım ve sık sık kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldırarak, İşletmede zaman ve para tasarrufu sağlar. Mevcut Performansı en üst seviyede, üstün kaliteli Orion Amonuyum elektrod teknlojisi kullanılarak tekrarlanabilir ve doğrulanabilir amonyum ölçümlenir. Seçici ve Amonyum için duyarlılığı ,sistemimizin gerçek zamanlı kazandaki amonyum seviyeleri izlemek için ph ve iletkenliği sınırlandırması diğer sistemlerin performasına karşı üstünlük sağlar.

Bazı Referanslarımız