Biogaz Analizörü

Son birkaç yılda, biyogaz, atık gaz ve depo gazı için güvenilir, hassas ve düşük maliyetli ölçüm sistemleri talebi önemli ölçüde arttı. Bu gazların bileşimi zaman içinde değiştiği için, akış ölçümü ve gaz analizinin birbirine bağlanması büyük avantajlar getiriyor:

- Değişen koşullarda bile her zaman en hassas miktar ölçümü,

- Bileşenlerin ikiye katlanmasını önleyerek maliyet avantajları,

- Her iki sistemdeki verileri birbirine bağlayarak cazip ek fonksiyonlar.

Modern biyogaz fermantasyon tesisleri, uygun ölçüm ve analiz tekniği olmadan ticari ve çevresel gereklilikleri karşılayamamaktadır.

Özellikler:

- 5 standart gaz bileşeninin otomatik analizi

- Otomatik örneklemeli analizör istasyonu max. 13 örnekleme noktası

- Güçlü biyogaz pompası, kolay, sahada değiştirilebilir ince filtre

- Gerçek gaz bileşimine dayalı otomatik akışı düzeltmeli termal dağılım gaz debimetresinin (standart koşullarda m³ / h) bir opsiyon olarak uygulanması

- Bir seçenek olarak kuru gaz akışının hesaplanması için nem problarının uygulanması (suya dayanıklı doymuş gazlardaki nem düzeltmesi doğrudan gaz akış ölçerde yapılabilir)


Bazı Referanslarımız