CH4 Ölçüm Cihazı

Direk Metan - Non-Metan Analizörü

Alev İyonizasyon Dedektörü (0-5000ppm)

Model  55i,  Direk  Metan,  Non-Metan Hidrokarbon  Analizörü, TEI’nin hidrokarbon ölçüm cihazları serisine katılmıştır. Cihaz; yenilenmiş yazılım ve donanım dizaynıyla gelişmiş teknolojinin bir örneğidir. Model  55i hassasiyet, tekrarlanabilirlik ve özgülllük prensipleriyle çalışır. 

Direk ölçüm her zaman en doğru sonuçları verir. Thermo Environmental   Instruments'ın   Model   55i Metan, Non-Metan hidrokarbon Analizörünü hem metan hem de non- metan HİDROKARBONLAR (NMHCs) için direk ölçüm metoduyla dizayn etmesinin nedeni de budur.  Sadece metan ve non-metan ölçümleri için süpürücü  veya katalist kullanan cihazların aksine Model 55i geri yıkamalı gaz kromotografi yöntemini kullanarak ppm seviyesinde veya daha yüksek konsantrasyonlarda güvenilir ölçüm olanağı sunar. Ayrıca  Model 55i'nın özel kolonu metanı C2 bileşiklerinden tamamen ayırmak için dizayn edilmiştir. Bu kolon oksijen içeren numunelerden etkilenmeden sistemden kaçabilen düşük uçucu bileşiklerin  geri dönüşümünü sağlar.

Bazı Referanslarımız