CO Ölçüm Cihazı

0-10.000 ppm arası (40 ppb dedeksiyon limit) (Gas filter correlation ölçüm tekniği ile) Ortam Havası ve Kaynak Emisyonu İzleme Amaçlı Gaz Filtresi Korelasyon Analizörü Model 48i, gaz filtre korelasyon teknolojisini kullanarak havadaki karbon monoksit miktarını ölçer. Analizör, karbonmonoksit (CO) gazının 4.6 mikron dalga boyunda kızılötesi ışınım soğurması prensibine göre çalışır. Kızılötesi soğurma doğrusal olmayan (nonlineer) bir ölçüm tekniği olduğu için, cihazın, analizörden gelen temel sinyali doğrusal (lineer) bir çıkışa dönüştürmesi gerekir.

Model 48i, 10000 ppm konsantrasyon değerine kadar olan aralıktaki cihaz çıkışlarını hassasiyetle doğrultmak için mutlak bir kalibrasyon eğrisi kullanır.

Bazı Referanslarımız