Flor ve Klor Örnekleme

Analizi yapılacak gazlardan entegre numune alma işlemi bacadaki gazları temsil edecek özellikte olan bir kısmının, ısıtılmış bir sonda ile bacadan dışarı alınması suretiyle gerçekleştirilir. Katı klorürleri bulunduran tanecik ve tozlar, kontrollü bir sıcaklıkta süzülerek uzaklaştırılır, sonra gaz halindeki klorürler EN 1911-2’ye uygun olarak bir absorpsiyon reaktifinde (klorürleri bulundurmayan su) çözülerek toplanır. Süzme işleminin yapıldığı sıcaklıkta uçucu olan ve numune alma esnasında çözünmeye bağlı klorür iyonu oluşturan tüm bileşikler ölçülebilir. Ayrıca; gazların HCl olarak ifade edilen uçucu inorganik klorür muhtevaları da ölçülebilir.

Bazı Referanslarımız