Oil In Water

Yüksek reaktif uçucu organik bileşiklerin analitik olarak miktarının belirlenmesi Analitik Systems International Keco tarafından sunulan katı hal sensörü ve Sample Transfer StripperTM'e özel Membran Teknolojisi ile sudaki yağ / VOC'ler büyük ölçüde gelişir. Analizör sistemi, yalnızca ASI tarafından sağlanan birçok patentli ve özel özellikleri kullanmaktadır.

- Sürekli online analizi

- 20 yıllık deneyim

- Geniş aralıklar: 1 ppb w, ppm w ve doygunluk

- PermTube tarafından sıvı validasyonu

- 4-20mA ve RS-232/485

- Normal kalibre gerekli değildir

- On-Line güvenilirlik kanıtlanmış

- TCEQ "En Uygun Kontrol Teknolojisi"

Bazı Referanslarımız