Ortam Havası PM10/PM2.5 Toz Ölçüm Cihazı (Beta Gauge)

Model 5014i sürekli ortam havası partikül analizörü, beta kırılımı metodu ile sürekli olarak ortam havasında ki partiküllerin (örn., TSP, PM10, PM2.5 ve PM1) kütle konsantrasyonunu ölçer. Ayrıca, doğal Radon (Rn-222) gazının etkisi, daha düşük konsantrasyonlar daki partikülleri daha hassas ölçmeye olanak verir. Dinamik ısıtılmış numune alma sistemi ile ortam havasıdaki nemi ve diğer VOC lerin etkisini azaltarak doğru ölçümü yapılmasını sağlar.

Bazı Referanslarımız