Reaktörden Numune Alma

Otomatik İzole Edilebilir Numune Alma Cihazı

ISOLOK® SAL-B

- Sürekli basınçlı proses hatları için ISOLVALVE®

- Çevrim başına 25 cc numune hacmine kadar toplar

- İzolasyon valfı (ISOVALVE®), proses hatları basınç altında kalırken muayene veya servis için numune alıcının kolayca çıkarılmasını sağlar

- 3/8 inç (9,5 mm) kalınlığa kadar olan katıları işler

- 300 psi (20 bar) basıncına kadar olan proses hatlarını barındırır

- Sağlam paslanmaz çelik yapı

- İsteğe bağlı olarak özel alaşımlar ve mühürler mevcuttur

- Çeşitli yapılandırmalarda bulunan denetleyiciler ve uzaktan işletim modülleri

Bazı Referanslarımız