VOC Ölçüm Cihazı

1-150 gaz arasında analiz yapabilen portatif  gaz analizörüdür.  İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Ölçümleri, üretim proseslerindeki kaçak gaz tespiti, dış ortam hava kalitesinin izlenmesi gibi uygulamalar için ideal, hafif, kolay taşınabilir, kullanımı kolay tasarımı ile şimdi ve gelecekte ihtiyacınız olan herşey tek bir analizörde toplanmıştır. Infrared spektroskopi yöntemini kullanarak çok sayıda gaz ölçümü için özel ve kesin çözümler sunar. Miran Sapphire’in sayısız özelliklerinden birkaçı:

•    120’ den fazla gaz analizi (CO, CO2, NO, Formaldehit,Amonyak, Benzen, Bütan, Toluen, Propan, Kloroform, Akrilonitril, VOC vb.) 
•    20 sn ile 3 dak arası hızlı analiz 
•    Kullanıcı tarafından ayarlanabilen alarm limitleri
•    Geniş veri hafızası

Bir çok durumlarda atmosferde birden fazla zehirleyici gaz bulunmakta ve bu zehirli gazların miktarlarının ölçülmesi gerekmektedir. Bu gazların ölçülme sebeplerinden en önemlisi prosesi hızlandırmaktır.

Miran Sapphire ortam havası ölçüm cihazı ortamdaki 120 adet ve üstü gazların ölçümünü kantitatif olarak yapmaktadır. Karbon monoksit, karbon dioksit, formaldehit, azot oksit, hidrokarbonlar ve su gibi genel bileşenlerin ölçülmesini mümkün kılan Miran Sapphire, tek ışınlı IR absorbsiyon spektrofotometrik yöntemle çalışan bir cihazdır. Cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi ortamda bilinmeyen gazın analizini software kullanarak yapabilmesidir. 

Bu sistem ile uygulama alanları;

Hastane odalarında anestetik gazların kaçağı, tıbbi muayene ortamlarında bulunan oksijen, azot, azot dioksit ve karbon dioksit gibi sıkışmış gazların ölçümü, uçucu organik bileşenlerin ölçümü gibi bir çok alanlar....

Bir çok alanda kullanılan Miran Sapphire ortam havası analizörü, taşıması kolay portatif bir cihazdır. Herhangi bir ölçüm yerinde kolayca taşınabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca ölçüm esnasında ekranda beş adet gazın ölçümünü aynı anda görebilme imkanı vardır. İstenildiği takdirde ölçüm yerine göre hafızasında bulunan gazlar seçilerek gruplandırma yapılabilir. Bununla birlikte cihaz, dahili şarj edilebilir bataryası ile 4 saat sürekli olarak çalışabilir.

Bazı Referanslarımız