BTEX Ölçüm Cihazı

Syntech Spectras GC955 serisi 600 BTX analizörü, ortam havasındaki benzen, toluen ve ksilen izomerlerinin ölçümü için üretilmiştir. Avrupa mevzuatında ortam havasındaki benzenin ölçümü zorunludur. Benzen konsantrasyonu 1'den 1 m3'e kadar 100 mikrogramın üstünde değişir.

Benzini ölçmek isteyen makamlar için enstrümanımız ideal bir seçimdir: Cihazlarımız sadece laboratuvarda çalışan analistler için değil, aynı zamanda bir tarla istasyonunda veya bir kontrol panelinde çalışan teknisyenler için tasarlanmıştır. Uzmanlaşmış kimyasal bilgiler gerekli değildir.

Bazı Referanslarımız