Gaz Dedektörleri

Mevcut gazların anlık veya on-line (sürekli) olarak tespiti hayati derecede önem taşımaktadır. Gaz dedeksiyon sistemleri, portatif ve sabit sistemler olmak üzere 2 çeşittir. Her iki sistemde de, gereksinimlere bağlı olarak bir veya daha fazla gazın ölçümü mümkündür. Portatif gaz dedektörleri, anlık kontroller için idealdir (kanalizasyonlarda temizleme veya onarım çalışmaları, acil durumlarda kaçakların onarımı gibi).

Ölçülmek istenen gazlar için alarm seviyeleri ayarlanır, ve bu seviyeler aşıldığı anda dedektör ışıklı, sesli ve titreşimli alarm vermeye başlar.
Sabit gaz dedeksiyon sistemleri on-line ölçümler için kullanılır. İhtiyaca göre sınırsız olarak genişletilebilen kontrol ünitesine, farklı gaz sensörleri bağlanır ve merkezi sistemden izlenir. Programlanabilir röle çıkışları, 4-20 mA çıkışlar veya dijital çıkışlar (Profibus DP, Modbus RTU, Lonworks, vb.) vasıtasıyla, ayarlanan limit değerler aşıldığında kullanıcının belirleyeceği bir uyarı mekanizması aktive edilir.

Bazı Referanslarımız