Toz Ölçüm Cihazları

Havada bulunan toz emisyonları toz, kir, is, duman ve asılı halde duran sıvı damlalarından oluşur. Ayrıca bu partiküller havada bulunan organik ve inorganik maddelerin kompleks karışımından da oluşabilir. Tozlar fiziksel olarak kütle konsantrasyonu ve büyüklük olarak karakterize edilirler. 2.5 mikrondan büyük olan partiküller genellikle kaba partikül olarak, 2.5 mikrondan küçük olanlar ise ince partiküller olarak adlandırılırlar. Çapı 10 mikrometreden küçük parçacıklar kalp ve akciğer hastalıklarıyla ilişkili olan her türlü sağlık hastalığına neden olabilir.


TETRA ürün portfoyündeki toz/partikül örnekleme ve ölçüm sistemleri ortam havasında ve baca gazında olmak üzere iki grupta toplanır. Ortam havasında yapılan toz/partikül örnekleme ve ölçüm sistemleri de kendi arasında üç grupta ele alınır:
• Sürekli toz/partikül ölçüm cihazları
• PM10 – PM2,5 Toz Partikül Örnekleme cihazları ve
• Kişisel Toz/ Partikül Örnekleme Sistemleri
Sürekli toz/partikül ölçüm cihazları TEOM ve Beta Gage prensibiyle çalışmakta olup, ölçüm sonuçlarını cihaz üzerinde anında  görmenize olanak sağlar. Toz/partikül seviyesinin sürekli olarak gözlemlenmesinde, kontrol altına alınmasında ve raporlanmasında rahatlıkla kullanılabilir.

PM10- PM 2,5 Toz / Partikül Örnekleme cihazları ise; EN 12341 ve EPA PM10 Örnekleme, Sıralı (Sequence ) Örnekleme, Dichotomous (PM10-PM2,5) Örnekleme, PUF Örnekleme, Hi-Volume ve TSP Toz/Partikül Örnekleme olarak kendi içinde kategorilendirilebilir. Bu toz / partikül örnekleme sistemlerinde partiküller  filtreler üzerinde toplanır ve laboratuar koşullarında sonuçlar elde edilir. Genellikle dış mekanlarda kurulan cihazlar ölçülmek istenen partikül madde miktarına göre (PM10, PM2.5 , PM1 ) özel başlıklar kullanılarak belirli aralıklarla örnekleme yaparlar.
Kişisel Toz/partikül örnekleme sistemleri ise iş sağlığı ve işçi güvenliği ile medikal uygulamalar için güvenle kullanılabilir. Portatif, el tipi cihazlar olup kolay kullanımı ile tercih edilmektedirler.
Bacagazında yapılan toz/partikül ölçüm sistemleri kendi arasında 2 grupta ele alınır:
• Sürekli toz partikül ölçüm sistemleri ve
• İzokinetik toz partikül örnekleme sistemleri
Sürekli toz partikül ölçüm sistemleri kendi aralarında ölçüm prensiplerine göre çeşitli gruplara ayrılabilir. Bu cihazlar ölçüm yapılmak istenen bacaya monte edilerek sürekli izleme sağlarlar.

İzokinetik toz/partikül ölçüm sistemleri ise basit olarak prob vasıtasıyla alınan numunenin örneklenmesi prensibiyle çalışmaktadır. Ölçüm metodlarına göre değişiklik gösteren sistemler bulunmaktadır. Tetra A.Ş. bu saymış olduğumuz bütün ürün gruplarında, sektöründeki lider firmalarla senelerdir hizmet vermektedir. Sisteminize uyan bir cihaz ve bu cihazın arkasında güçlü bir teknik destek TETRA da bulabileceklerinizden sadece bir kısmı. Unutmamamız gerekiyor ki toz ve partikülden kaynaklı sistemler ciddi akciger rahatsızlıklarına neden olmakta, insan sağlığını tehdit etmektedir. Sürekli ve güvenilir izlemeyle havanızı mutlaka kontrol altında tutun...

Bazı Referanslarımız