Mikro Sensörlerle Hava Kalitesi Ölçümü

Akıllı şehirler ve diğer senaryolar için son derece doğru ve büyük ölçekli bir kirlilik haritalama aracı sağlıyoruz. Kirliliği daha iyi anlamaları ve azaltmaları için ihtiyaç duydukları içgörüleri ve bilgileri onlara sağlıyoruz.

Statik cihazlardan oluşan bir ağ, oldukça uzamsal ve zamansal bir çözünürlüğe izin veren yoğun bir matriste, sokak lambalarına (veya şehir mobilyalarına) çok kolay bir şekilde kurulur.

bettair®: NO2, NO, CO, O3, SO2, H2S, CO2, PM10, PM2.5, PM1.0 gibi birçok hava kalitesi göstergesinin yanı sıra ortam gürültü seviyesi ve diğer çevresel parametreleri de ölçer.

bettair® platformu, Ortak Hava Kalitesi İndeksinin yanı sıra her bir kirletici için bir ısı haritasının görselleştirilmesine de izin verir.


Uygulama Resimleri
Bazı Referanslarımız