Hava Kalitesi (Araç)

Hava kirliliği atmosferdeki zararlı gazların birikimi olarak yorumlanabilir. Kirletici diye adlandırılan bu gazlara SO2, NO-NO2-NOx , O3 , CO2, CO, HC’s, vb. ‘lerini örnek olarak verebiliriz. Bu saydığımız gazlar temel kirleticiler grubuna girmektedir. Çünkü atmosferde yüzdelik açısından daha yoğun olarak bulunurlar.

Bu gazların çoğu günlük yaşantımızın bir parçası olan teknoloji ve gelişimin sonucunda doğaya bırakılmaktadır. Bilinçsiz enerji tüketimi olarak adlandırmak sanırım yanlış olmayacaktır. 
Günümüzde, diğer kirlenme türleriyle ilgili teknolojik kontrol uygulamaları çok artmış, hava kirlenmesinde ise teknolojik kontrol diğer bir deyimle arıtma ile ilgili uygulamalar sınırlı boyutlarda kalmıştır. Bunun temel nedeni kirlenme kontrolünün esas olarak kaynaklara, kirlenmeyi oluşturmamak şeklinde yöneltilmesidir. Dolayısıyla hava kirlenmesi kontrolündeki bu genel prensibin konrol çalışmalarında çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Hava kirlenmesinde, su kirlenmesinde olduğu gibi iki tip standard bulunmaktadır. Bunlar alıcı ortam standardları ve kaynaklar için emisyon standardlarıdır. Emisyon standardları kirletici kaynakların izin verilen kirletici deşarjlarını zaman veya üretim bazında belirler ve kaynak yapısına bağlı olarak tanımlar. Emisyon standardları hava kalitesi kontrolünde büyük önem taşımaktadır.

Gelişmiş ülkeler tarafından çok seneler önce ele alınan çevre sorunları ülkemizde de 1983 yılında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yasal bir temele oturtulmuştur. Bahsi geçen kanun gereğince 2 Kasım 1986 tarihinde ilk defa yürürlüğe giren “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği”, hava kirliliği sorununa emisyon denetimi ile yaklaşmaktadır.

Yukarıda özetlenenler çerçevesinde hava kalitesi ve kirliliği ile ilgili ölçümler üç ana sınıfta toplanır:

• Sabit ve hareketli kaynaklarda ölçümler,(emisyon ölçümleri, proses bacaları, egsoz ölçümleri)
• Meteorolojik ölçümler,
• Dış hava kalitesi ölçümleri.(imisyon ölçümleri)

Son zamanlarda hava kirliliğindeki bu artış otoriteleri önlem almaya yönlendirdi. Hava kalitesi ölçüm istasyonları ile kirleticiler ve kaynakları tespit edilerek bununla ilgili önleyici çalışmalar yapılmaya başlandı. Biz TETRA A.Ş olarak hava kalitesi izlenmesi ve ölçüm sistemleri ile bu alanda faaliyet göstermekteyiz. Gerek baca gazı gerekse ortam havası analizörleri ve sistemleri ile hava kalitesinin izlenmesinde güvenilir bir kaynak oluşturmaktayız.

Emisyon ölçüm sistemleri, “portatif sistem” ve “sürekli sistem” olmak üzere iki ana katagoride toplanır. Gerek portatif gerekse sürekli sistemler hem emisyon ölçümlerine hem de proses kontrolüne yönelik olarak kullanılabilirler.

Sürekli sistemler, genellikle proses bacalarında sabit olarak emisyon kontrolü amacı ile kullanılır. Ölçülecek parametrelerin sayısı ve özellikleri isteğe bağlı olarak arttırılabilir. Sürekli sistem her bir kaynak için tek tek düşünülebileceği gibi, birbirine yakın, birden fazla kaynak için tek bir merkezi ünite olarak da gerçekleştirilebilir.

Sürekli analiz sistemleri kirletici kaynağının saptanmasından, numunenin alınmasından, şartlandırılmasından, analiz edilmesine kadar pek çok aşamayı kapsamaktadır. 


Bazı Referanslarımız