Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleri

Hava kirliliğini önlemenin en önemli kriterlerinden biri de kirletici kaynakların tespiti, denetimi ve hava kalitesinin sürekli izlenmesidir. Bu çerçevede özellikle gelişmiş ülkelerde mobil  hava kalitesi ölçüm istasyon ağları bu amaca hizmet etmektedir. Bir mobil hava kalitesi istasyonu genel olarak şu parçalardan oluşur: 


  • Meteorolojik sensörler (rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava sıcaklığı, bağıl nem, solar radyasyon, basınç vb.) 
  • Kalibrasyon sistemi: (kalibratörler, sıfır hava kaynağı ve kalibrasyon gazları )
  • Veri iletişimini sağlamak amacıyla lokal PC’ye bağlı veri kayıt sistemi.  
  • Uzaktan kontrol için modem ve telefon bağlantısı
  • İzleme ve konumlandırma için GPS sistemi
  • Klima sistemi

Bir mobil hava kalitesi istasyonunda ölçülen parametreleri ise şu başlıklar altında toplayabiliriz:

  • Emisyon ve imisyon ölçümleri (SO2, NOx - NO2 -NO, CO,CO2, O3, vb),
  • Toz partikül ölçümleri, 
  • Uçucu organik bileşiklerin ölçümü (VOC), 
  • gaz ölçümleri,

Mobil hava kalitesi ölçüm istasyonları pek çok amaçla kullanılabilir. Bazı mobil istasyonlar; sabit istasyon kurulumuna yardımcı olmak amacıyla dizayn edilir. İstenilen parametrelerin değişik noktalarda, sürekli ölçümünü yaparak, sabit istasyonun kurulacağı yeri belirlemede kullanılabileceği gibi, pek çok mobil istasyon emisyon ve imisyon kaynaklarının tespitinde de kullanılmaktadır. Ayrıca ölçüm yapılan alanda, bölgeler arası hava kirleticileri seviye farklarını gözlemlemede ve karşılaştırmada ve bu kirlilik seviyelerinin ulusal kriterlerle karşılaştırılmasında da mobil istasyonlar görev almaktadır.  Yine istenilen bölgelerin hava kalitesi dağılımı haritasını çıkarmak için ve bölgedeki en yüksek kirlilik değerlerini saptamada da mobil istasyonlar kullanılmaktadır.
Mobil hava kalitesi sistemleri istediğiniz yerde, istediğiniz anda ölçüm yapmanıza olanak sağlar.  Karavan, tır, panelvan, minibüs vb. araçların iç dizaynı istenilen parametrelere göre ayarlanarak,  cihazlar rak kabin içerisinde araca monte edilir. Cihazlar için gerekli bütün ekipmanlar ( kalibrasyon gazları, manifold, UPS, vb.) için ise aracın içerisinde kullanımı kolaylaştırmak için dolaplar mevcuttur. Aracın dizaynı kullanıcının içerisinde rahatlıkla gezinebileceği ve verilere rahatlıkla ulaşabileceği şekilde yapılır. LCD ekran bilgisayar, yazıcı, masa ve evraklar için gerekli dolaplar da araç dizaynının bir parçasıdır. Her türlü kişisel dizayn da kullanıcının isteği doğrultusunda araca yerleştirilebilmektedir. Mobil hava kalitesi istasyonları daha sonra takviyelerle geliştirilebilecek şekilde dizayn edilmektedir. 
TETRA A.Ş. tarafından Thermo Scientific marka analizörler kullanılarak tasarlanan mobil sistemler, bu anlamda deneyimli teknik personelimiz tarafından kurulmakta ve bakım hizmetleri verilmektedir. Uygulanan teknoloji sayesinde  cihazların yanına gitmeden ölçüm sonuçlarını elde etmek mümkündür. Özel yazılım sayesinde istasyondan alınan veriler uygun raporlar haline getirilebilir. İstenildiği takdirde cihazlarla ilgili bilgiler kullanıcıya SMS olarak gönderilebilir. 
TETRA A.Ş;  endüstriyel ve tesis bazındaki uygulamalarının yanı sıra, mobil araç hava kalitesi ölçüm istasyonu kurmadaki tecrübesiyle de bir adım öne çıkmaktadır. Gezici istasyonların dizaynı, cihazların temini ve kurulumu, herşey hazır halde teslimi TETRA’nın birçok başarılı çalışmaya imza attığı çalışmalardan sadece birkaçıdır. Bu alandaki geçerli referanslarımız bu işi ne kadar iyi yaptığımızın ve ne kadar ciddiye aldığımızın birer kanıtı.. Gelişmiş cihaz kalitesi ve TETRA tecrübesi; bir aracı araç olmanın ötesine taşıyor...

Bazı Referanslarımız