Su & Buhar Numune Hazırlama ve Ölçüm Sistemleri

Enerji üretim tesislerinde su ve buhar kontrolünün amacı; devredeki kontaminasyonu minimize etmek, böylece zararlı maddelerin oluşum riskini azaltmak ve korozyonu önlemektir.


Su veya buhar analizlerinde hassas sonuç elde edebilmek için, önce doğru numune örneklemesi yapmak gerekir. Numune hazırlama sistemleri sayesinde hem güvenilir sonuç elde edilir, hem de analizörlere giden numunenin basınç, sıcaklık, akış, vb. özellikleri ayarlanarak, analizörlerin uygunsuz şartlardan görebileceği zararlar önlenir, bakım ve servis maliyetleri azaltılır.

Kullanılan numune hazırlama sisteminin yapısı, genel olarak kazandaki yüksek sıcaklık ve basınca, kazandaki kirliliğin buhara karışmasına bağlı olarak değişir. Numune hazırlama sisteminin amacı, numunenin uygun sıcaklıkta ve doğru olarak analizinin yapılmasını sağlamaktır.
Enerji üretim tesislerinde buharda ve kondensatta, kazan besleme suyunda, demineralizasyon tesisinde, soğutma kulelerinde ve atık su arıtma tesisinde çeşitli noktalarda pH, iletkenlik, oksijen, sodyum, silika, TOC, fosfat, demir, klor, ozon, türbidite, vb. parametrelerin on-line (sürekli) olarak izlenmesi gerekir. Örneğin buharla beraber taşınan sodyum tuzları (NaCl NaOH), superheater’larda korozyon riski taşımakta ve boru çatlaklarına neden olmaktadır. Bu nedenle superheater girişinden hemen önce yapılan on-line Na ölçümü, mevcut korozyon durumu hakkında çok önemli bir indikatördür.

Buharda silika bulunması ise, türbin kanatlarında tortu oluşumuna neden. Bu tortuların giderilmesi çok zordur ve sistemde dengesizlik yaratır. Türbin milleri bükülebilir veya kırılabilir, ve tesis komple durdurularak onarım yapılması, hatta türbin kanatlarının değiştirilmesi gerekebilir.

Bazı Referanslarımız